De 3 viktigaste Kristna Grunderna: 

https://peterkujala.wordpress.com/2017/05/26/3-av-de-viktigaste-kristna-grunderna/


Kärlek, vad är det?

http://peterkujala.blogg.se/2017/march/karlek-vad-ar-det.html


Guds kärlek 

http://peterkujala.blogg.se/2014/june/guds-karlek.html 

                                    

Gudsgemenskapen

http://peterkujala.blogg.se/2014/june/gudsgemenskapen

-andens-liv-och-kraft-i-ditt-liv.html 


Lidandets mysterium!

http://peterkujala.blogg.se/2018/october/lidandets-mysterium.html

 

Pingst - Andens liv och kraft:

http://peterkujala.blogg.se/2017/june/pingstandens-liv-och-kraft.html


Nederlagskristendom eller segerkristendom? 

http://akujala.blogg.se/2017/august/nederlagskristendom-eller-segerkristendom-med-guds-ord-och-andens-uppfyllelse.html

                

Jesus sa:  "Om någon törstar så kom till mig och drick"

http://peterkujala.blogg.se/2014/june/jesus-om-nagon-torstar

-sa-kom-till-mig-och-drick-andens-liv-och-uppfyllelse.html 


Rättfärdigheten kontra Lagiskheten men vart tog lydnaden och helgelsen vägen?! 

http://peterkujala.blogg.se/2014/june/rattfardigheten-kontra

-lagiskheten-men-vart-tog-lydnaden-och-helgelsen-vagen.html


Mitt vittnesbörd och lärdom av Andliga Manifestationer

http://peterkujala.blogg.se/2014/june/mitt-vittnesbord-och-

lardom-av-andliga-manifestationer.html


Hur läsa Bibeln t ex som nyfrälst:

http://akujala.blogg.se/2017/january/tankar-om-nt.html


Mjölk och välling, ska vi stanna där?

http://akujala.blogg.se/2013/october/mjolk-och-valling-ska-vi-stanna-dar.html


Mjölk och fast föda

http://peterkujala.blogg.se/2015/march/mjolk-och-fast-foda.html 


Grundligt om kristna tron och rättfärdiggörelse av tro:


Grundligt om kristna tron 


Krav, prestation eller frihet?


Undervisning till lovsångsledare:

http://akujala.blogg.se/2016/december/undervisningrad-till-lovsangsledare.html