JESUSMISSIONENFörsvarar och Befäster 


Klassisk Väckelsekristendom


Drama och predikan på gata och i park, Bangkok. 

Copyright Jesusmissionen 2020